יואב - בודק מונע זרימה חוזרת מוסמך

מערכות מים

קריאות מוני מים ותחזוקת מערכות מים

בסקירה זו אנסה לגעת במספר נקודות בנושאים הקשורים לניהול מערכות מים בישובים קטנים ובינוניים, עם היבטים הקשורים לשטחים חקלאיים.
האם יש להוציא את מערכת ניהול המים למיקור חוץ, או האם יש להשאירה בניהול פנימי, אין תשובה מוחלטת לכאן או לכאן, זהו נושא שמגיע לו דיון בנפרד.
הגדרות וביאור:
פחת מים : זהו ההפרש הנוצר בין קריאת כמות המים שבמונה ספק המים, לבין סה"כ קריאת המים במוני הצרכנים במערכות מים.
פחת המים הנ"ל מורכב ממספר גורמים שאמנה את החשובים

מערכות מים-פחת מים ניהולי: זהו הפחת הנובע מטעויות החל ברישום של קורא המים בשטח, וכלה בקלדנית המוציעה דפי ריכוז וחשבונות.
ראשית אני יוצא מתוך הנחה שבכל ישוב קיימת תוכנה מתאימה לחישוב וניתוח קריאות המים המגיעות מן השטח, קיימות תוכנות שהן חלק מתוכנה עיקרית של הנהלת חשבונות, וישנן תוכנות לקריאות מים שנבנו אך ורק למטרה זו, הן עדיפות בעיני היות ויש להן יכולות ניתוח חיתוך וגמישות שאין לקודמות. הפחת הניהולי בדרך כלל קיים כאשר קריאות המים הן ידניות [קריאה וכתיבה] והטעות כשקוראת לפעמים מכפילה את עצמה עד להוצאת הדף הסופי.

מערכות מים-פחת מים פיזי: זהו הפחת שנוצר עקב: גניבת מים, ברזי שירות, מדי מים לא תקינים, דלף מים[פיצוצים],ונזילות מצטברות במערכות מים.
גניבת מים: בגניבות מים הטיפול צריך להיות פיזיוטראפי, או הוליסטי.
ברזי שירות: אילו הברזים הנמצאים לפני מדי המים ובשטחים החקלאיים משמשים למי שתיה לפועלים, מילוי מרססים ועוד. העיקרון הבסיסי הוא: אין יציאת מים ללא מונה.
מדי המים: התאמתו ותקינותו של מד המים קובעים לנו בסיכום את גובה פחת המים. במקומות רבים לא קיים נוהל מסודר להחלפת מדי המים, וכך ההחלפה מתבצעת רק לאחר שמד המים תקול, יש לבצע החלפת מדי המים לאחר שעוברת במד המים כמות שנקבעת מראש שמעבר לה מוחלף מד המים. ולחילופין, החלפה תקופתית, [במועד זמן מסויים שבו מתבצעת החלפה של כל מדי המים] לטעמי יש לבצע החלפה תקופתית, ושמדי המים יהיו חדשים ולא משופצים. מערכות מים ביתיות לעיתים נבחרות עם מדי מים לא מספיק רגישים לצורך מדידת מים בנושא מערכות מים.
מערכות מים-דלף מים [פיצוצים]: ישנם מספר סוגי דלף מים מצינורות המים התת קרקעיים:
1. התבקעות הצינור ויציאת מים בספיקות גבוהות.
2. דלף מים מסדקים או נקבים בצינור. באיזורי חיבור, או באביזרים.
הדלף מהסוג הזה עלול להביא אותנו לפחת גבוה במצטבר לתקופה, הספיקות אמנם נמוכות, אולם הן עקביות [המים זורמים יום ולילה] וקשה יותר לגלותם. במקרה מס' 1 בדרך כלל דלף המים מתגלה במיידית, כך שכמות המים שאובדת נמוכה יותר.
מערכות מים-דלף מים עילי [נזילות מצטברות]: מתייחס לגבי ברזים בגינה דולפים, חיבורי אינסטלציה, ברזי כיור, וניאגרות בשירותים. אמנם לעיין הנזילות האלה לא משמעותיות ולרוב מד המים הביתי אינו יודע למדוד אותן, אולם אלה מים המחלחלים אל האדמה, או לרשת הביוב, וכשמחברים את כל הנזילות האלו לשכונות,ולישוב, המד של ספק המים מודד את המים הנ"ל שהם למעשה תוספת לפחת המים של הישוב.
ולסיכום
תיכנון אופטימלי של מערכות מים, ביצוע ופיקוח מקצועי, חומרים איכותיים, התנהלות וניהול נכון יקבעו את פחת המים.

 


 
כותרת תחתונה
לייבסיטי - בניית אתרים