יואב - בודק מונע זרימה חוזרת מוסמך

כיצד עובד מז"ח

מז"ח הוא אביזר המונע מן המים שעברו אותו מלחזור בחזרה אל הצנרת הכללית [ציבורית].
מה שמייחד מז"ח משאר האביזרים הדומים בעלי אותו תפקיד, כאשר מז"ח לא תקין, הוא מוציא את המים שאמורים לזרום בחזרה אל הצנרת הראשית אל חלל האויר [מחוץ למז"ח דרך פתח הממוקם בתחתית המז"ח ] וכל זאת קורה גם במצב שאין זרימת מים [אין צריכה] ובמצב של זרימת מים.

מז"ח לא עובד? מטפטף? דולף? צריך בדיקה?

הערה, לא כל פריקת מים משסתום הפריקה מעידה על מז"ח לא תקין.

מז"ח מורכב משלושה חלקים עיקריים והם לפי כוון הזרימה ראה "חץ" בציור:
אל חוזר מ'ס 1 - שסתום פריקה - אל חוזר מ'ס 2
מז

הברזים שמורכבים על פני המז"ח אלו ברזי בדיקה עבור מכשיר הבדיקה שבידי בודק/מתקין מז"חים.

כאשר איו זרימה [הצרכן לא לוקח מים]

כשאין זרימה, והלחץ יציב במעלה [לפני המז"ח] לדוגמא: 55מ' [5.5אט'], אזי הלחץ שאחרי האל חוזר מ'ס 1 יהיה 50מ'+- ולכן הפרש הלחץ בין המעלה לבין האיזור שבין שני האל חוזרים יהיה 5מ' כאשר מתקיים ההפרש הנ"ל שסתום הפריקה יהיה סגור, המים כלואים בתוך המז"ח, והכל תקין.

כאשר יש זרימה

האל חוזר מ'ס 1 מוריד את לחץ המים אחריו בסביבות 5—4 מ' כאשר נשמרים התנאים האלה בשעת זרימת המים, שסתום הפריקה הוא במצב סגור, היות שהוא מתוכנן לזהות את ההפרש הלחצים כמוסבר בסעיף 1 לא תהיה לנו נזילת מים או פריקה מן השסתום.

גישות, יניקה, תת לחץ

כאשר לחץ המים יורד, הדיאפרגמה [שהיא חלק ממכלול שסתום הפריקה] מתחילה לנוע כנגד הקפיץ של אטם שסתום הפריקה, כשנפילת הלחץ הוא 0.3מ' שסתום הפריקה יתחיל להפתח, כשלחץ המים במעלה ימשיך לרדת, שסתום הפריקה יתחיל לשחרר מים לאטמוספרה באיזור 0.2מ' [ההפרש לחצים בין המעלה לבין איזור הלחץ המופחת]. וכאשר הלחץ נופל ללחץ האטמוספרי או פחות, שסתום הפריקה נפתח לחלוטין. [זרימת מים מן המז"ח החוצה]

מצב של לחץ חוזר

לחץ חוזר הוא לחץ המים שבמורד המז"ח [אחרי המז"ח] לדוגמא: בבנין רב קומות, קו המים למילוי המיכלים או כיבוי האש, כאשר אין צריכת מים, והמשאבות אינן פועלות, קיים מצב שאחרי מז"ח יהיה לחץ גבוה מהלחץ במעלה. נניח שלחץ המים אחרי מז"ח הוא 80מ' והלחץ במעלה הוא 55מ', באיזור התא לחץ מופחת [בין שני האל חוזרים] הלחץ יהיה 50מ'.באם אל חוזר מ'ס 2 לא אוטם כשהוא סגור ומעביר מים לאיזור תא הלחץ המופחת, יווצר מצב של השוואת לחצים. לפני השוואת הלחצים, כאשר החלל באיזור התא לחץ המופחת יגיע ל0.53מ' [עדיין נמוך ב0.02 מ' מלחץ המעלה, ברגע זה יתחיל שסתום הפריקה לפתוח את עצמו ותתחיל פריקת מים מחוץ למז"ח כל עוד יתקיימו תנאי הזרימה החוזרת, במצב של אל חוזר מ'ס 2 שאינו אוטם לחלוטין.

כותרת תחתונה
לייבסיטי - בניית אתרים