האם אני יכול להרכיב מז"ח חכ"כ על גבי קו המים בתצורה מאונכת ?
 ישנם סוגי מז"ח שבהם קיים חור במכסה עליון, למה ?
 מדוע חייבים להתקין מגוף [ברז] לפני המז"ח ובצמוד לו, ומגוף [ברז] אחרי המז"ח ובצמוד לו.
 האם חובה להתקין מסנן/מלכודת אבנים לפני המז"ח?
 האם קיים לכל מז"ח סימון\זיהוי?
 מי מתקן מז"חים?
 מהו טופס התקנת מז"ח?
 מהו טופס בדיקת מז"ח?

מספר עמודים: 2
הקודם    1  2