יואב - בודק מונע זרימה חוזרת מוסמך

מז"ח - שאלות ותשובות


תשובות לשאלות מדוע אני צריך מז"ח ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות היות ומשרד הבריאות דורש זאת עקב אפשרות לקווים צולבים {חיבור ישיר או עקיף של קווי מים שפירים, [מי שתיה] לבין קווי מי שפכים, ביוב או חומרים מסוכנים אחרים} בין שהצרכן            מודע,או לא מודע להם.מז"ח מתוכנן ומיועד לחיבור בקווי מים בעלי סיכון גבוה ועומד בפני לחץ מים נגדי, ופעולת סיפון שעלולים להתרחש בקווי המים.

     מי חייב להתקין מז"ח?
     זו הרשימה ראה באם אתה כלול בה


שאלות ותשובות מדוע קיימת נזילה מהמז"ח [שסתום הפריקה] כאשר אין צריכת מים ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות במז"ח שני שסתומים אל חוזרים, וברוב המקרים, שסתום מ'ס 1 אינו תקין. פותחים, מנקים, וגם בודקים האם תושבת שסתום מ'ס 1 פגומה.לא, שוטפים, וסוגרים את מה שפתחנו


שאלות ותשובות מדוע קיימת נזילה מהמז"ח [משסתום הפריקה] כאשר יש צריכת מים ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות ברוב המקרים שסתום הפריקה פגום, בצע בשסתום הפריקה את ההוראות הטיפול שבתשובה 2


שאלות ותשובות מדוע שסתום הפריקה פולט מים מידי פעם ובמחזוריות ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות עליות וירידות בלחץ המים במעלה [כניסת המים] או הלמי מים במורד [אחרי] גורמים למז"ח לפלוט מים. אחד מהפתרונות להלמי המים [לא מוחלט] הוא להוסיף למערכת המים אל חוזר טעון קפיץ "רך". או לשמור על מערכת המים במעלה בעזרת מקטיני לחץ ואו אל חוזרים, אלה עוזרים למז"ח לא להגיב. למעשה במצבים האלו המז"ח עושה האלו המז"ח עושה את עבודתו, ופליטות המים משדרות לבעל המקצוע שהמז"ח עצמו תקין, ואת הבעיה יש לחפש במקום אחר


שאלות ותשובות הרכבתי מז"ח ולא יוצאים מים במורד [אחרי המז"ח]
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות בדוק באם המז"ח מורכב לפי הסימון, קיים סימון על גבי המז"ח, בדרך כלל מוטבע על מז"ח סימן בצורת חץ. מז"ח יורכב כשהחץ מורה את כוון זרימת המים.


שאלות ותשובות הרכבתי מז"ח ולחץ המים אחריו [במורד] נמוך מאוד
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות שני השסתומים האל חוזרים הקיימים במז"ח טעונים בקפיצים, והם מתנגדים למעבר המים במז"ח, הם ומבנה המז"ח גורמים למפל לחץ של      +- 10מ' = 1בר.                                   במקומות שאין ברירה יש להוסיף משאבה להגברת לחץ.

שאלות ותשובות כיצד נקבע גודל מז"ח למערכת שלי ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות הצריכה הנדרשת במורד היא המדד הקובע, יש לחשב את הצריכה הנדרשת במורד, ל'/ד' מ'ק/ש' כולל נפילת לחץ נסבלת, ולא לשכוח להתחשב גם במהירות זרימת המים מ'/לשניה.         מ'/לשניה.בדרך כלל את האמור לעיל מבצע המתכנן/מהנדס המים.                                                                

שאלות ותשובות האם אני יכול להרכיב מז"ח אל"מ על גבי קוו מים בתצורה מאונכת ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות לא.

תשובות לשאלותהאם אני יכול להרכיב מז"ח חכ"כ על גבי קוו מים בתצורה מאונכת?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות כן


שאלות ותשובות ישנם סוגי מז"ח שבהם קיים חור במכסה עליון, למה ?
מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות לא לסתום. החור משמש כאוורור לבוכנת שסתום פריקה, באם הוא סתום, בשעת מהלך פתיחה או סגירה של שסתום הפריקה עלול להווצר ואקום [ריק] העלול לגרום לפעילות לא             סדירה.

 
  תשובות לשאלות   מדוע חייבים להתקין מגוף [ברז] לפני המז"ח ובצמוד לו, ומגוף [ברז] אחרי המז"ח ובצמוד לו.
  מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות   המגופים משמשים את בודק המז"חים בשעת הבדיקה הוא חייב אותם תקינים על מנת לבצע את הבדיקה, כשמערכת המים מתוכננת בחכמה, בשעת תקלה                                           במז"ח קיימת האפשרות לבודד את המז"ח ,ולא לפגוע בשאר צרכני המים.
    
 תשובות לשאלות האם חובה להתקין מסנן/מלכודת אבנים לפני המז"ח?
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות  לא חובה, רצוי, המסנן מגן על המז"ח מפני מעבר גופים זרים שהמז"ח לא אוהב, המסנן מונע תקלות. 
    
 תשובות לשאלות  האם קיים לכל מז"ח סימון\זיהוי?
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות  כן, בדרך כלל זוהי פחית עליה מוטבעים הפרטים של המז"ח.

 תשובות לשאלות  מי מתקן מז"חים?
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות   כל בעל הסמכה לבדיקה והתקנה, רשאי לתקן מז"חים , תיקון מז"חים בשטח דורש רמה טכנית גבוהה ,ציוד מתאים, וחלקי חילוף, וכל השאר סיפורים.

 תשובות לשאלות  מהו טופס התקנת מז"ח?
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות   זה טופס אחיד שהוכן ע"י משרד הבריאות ומשמש את מתקין/בודק המז"חים, העתק ממנו נשאר אצל הלקוח.

 תשובות לשאלות   מהו טופס בדיקת מז"ח?
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות   זה טופס זהה לנ"ל.

 תשובות לשאלות  האם אפשר לבצע כיול או כיוון למז"ח.
 מונע זרימה חוזרת - שאלות ותשובות   אין כיוון, ואין כיול, המילים הללו הן על מנת לקחת יותר כסף

 
+ שלח משוב
כותרת תחתונה
לייבסיטי - בניית אתרים