יואב - בודק מונע זרימה חוזרת מוסמך

נוהל בדיקה למז"ח קונבראקו

נוהל בדיקה בעזרת מכשיר בדיקה למז"חים מדגם -tk3u 40-200 חב' קונבראקו

לתשומת לב,
נוהל הבדיקה המתואר כאן הוא לפי מז"ח קונבראקו usa, בודק המז"חים יערוך את הבדיקה לפי הנוהל שקבע ודורש משרד הבריאות.
ישנן אפשרויות רבות לבדיקה בעזרת המכשיר על מנת לזהות תקלות במז"ח וסביבותיו.
רשימה זו, היא תרגום של נוהל בדיקת מז"ח לפי חב' קונבראקו+תוספות וניסוח על מנת להתאים לקורא הישראלי.

מז"ח - רגע לפני הבדיקה
 • תאם סגירת מים עם הצרכן
 • זהה כיוון זרימת המים.
 • בדוק שכל יציאות המים הנדרשות לבדיקה קיימות
 • כל ברזי ערכת הבדיקה סגורים [לא הבנתי למה]
מז"ח - בדיקה ראשונה
מטרת הבדיקה: האם שסתום הפריקה פועל כנדרש ממנו, ומתחיל לפרוק מים כ-2psi פחות מלחץ הספקת המים [לחץ המעלה].

לפני שמחברים מז"ח אל ערכת הבדיקה פותחים את ברזי הבדיקה שעל גבי המז"ח על מנת לשטוף ולהעיף את הליכלוך המצטבר בתוך הבירזונים. סוגרים, ומחברים את צנרת הערכה בסדר להלן:
חבר את הצינור הלחץ הגבוה [השמאלי] לברז בדיקה מ'ס 2.
חבר את צינור הלחץ הנמוך [האמצעי] לברז מ'ס 3.
פתח את ברז המעקף [הימני] בערכה.
בעדינות פתח את ברז הבדיקה מ'ס 2 ונקז מים דרך צינור המעקף, יחד עם זאת פתח את ברז הערכה השמאלי [לחץ גבוה] ולאחר שיש זרימת מים רציפה ללא כיסי אוויר סגור את ברז הערכה השמאלי [לחץ גבוה].
אותו נוהל מסעיף 4 לגבי ברז בדיקה מ'ס 3 רק כאן בעדינות וסבלנות על מנת לא להריץ את המחוג של הערכה גבוה מידי.
סגור מגוף ראשי 2, באם מתחיל טפטוף מים באופן רציף משסתום הפריקה יש לבדוק את האטימות של שסתום מ'ס 1 בתוך המז"ח לפני המשך הבדיקה. כאשר אין נזילה המשך בבדיקה.
פתח את ברז המחט במכשיר בצד הלחץ הגבוה[ ברזון שמאלי].
פתח את ברז המחט במכשיר לחץ נמוך [בירזון אמצעי] לא יותר מ1/4 סיבוב לפתיחה.
הלחץ ההפרשי אמור לרדת באופן איטי וזאת על מנת שתוכל לזהות את רגע התחלת הטיפטוף של המים מן השסתום הפורק, זאת הקריאה שאנו רושמים בטופס "כלחץ הפתיחה".
באם הלחץ ההפרשי בשעון אינו יורד וגורם לשסתום הפריקה לפרוק באופן רציף, יש לבצע את האמור בסעיף 11.
סגור את ברזי הלחץ הגבוה והנמוך ונגש לבדיקה.
מטרת הבדיקה:
לבדוק האם מגוף ראשי מ'ס 2 סוגר באופן מוחלט, כן או לא.
פתח וסגור את המגוף הנ"ל [לפעמים פעולה זו עוזרת ואנו מקבלים אטימות מלאה בסגירה] וחזור שוב על הצעדים מסעיף 7 לסעיף 9 באם שסתום הבדיקה עדיין לא נפתח, אנו זקוקים לצינור מעקף שיחובר לברז בדיקה מ'ס 1 [test cock 1 ]וממנו אל ברז בדיקה מ'ס 4 ומעבירים לחץ מים, וחוזרים שוב לבדיקה מסעיף 7 לסעיף 9 באם שסתום הפריקה עדיין לא נפתח המגוף הראשי מ'ס2 לא תקין.

מז"ח - בדיקה שניה
מטרת הבדיקה: לבדוק האם שסתום מ'ס 2 במז"ח אוטם כנגד לחץ חוזר.

לא היה שימוש בצינור עוקף בבדיקה הראשונה.
 1. נקז אוויר מהצנרת בערכת הבדיקה ע"י פתיחת בירזון לחץ גבוה ובירזון מעקף 4 ולאחר מכן סגור את בירזון 4.
 2. חבר את הצינור הימני [עוקף] לבירזון בדיקה 4 על גבי המז"ח, ופתח את בירזון 4.
 3. שחרר קמעה את צינור "לחץ נמוך" בברז בדיקה 3 על מנת לייצר הפחתת לחץ במצב רגיל, ולאחר מכן הדק אותו שוב.
 4. פתח את ברז המעקף במכשיר [הימני].
באם הלחץ ההפרשי מתייצב מעל לנקודת הפתיחה של השסתום פריקה, אזיי מגוף ראשי מ'ס 2 תקין ואנו עוברים לבדיקה מ'ס 3.
באם הלחץ נופל לנקודת הפתיחה של שסתום הפריקה יש לשחרר קמעה את הצינור " הלחץ הנמוך" עד לקבלת לחץ מעל גובה הנפילת הלחץ הידועה אחרי שסתום אל חוזר מ'ס 1 ,והדק את הצינור שוב.

אפשרות א. קריאת הלחץ מתייצבת מעל נקודת הפתיחה של שסתום הפריקה, אזיי שסתום מ'ס 2 תקין, ואנו עוברים לבדיקה מ'ס 3.
אפשרות ב. באם קריאת הלחץ נופלת שוב לנקודת הפתיחה של שסתום הפריקה, אזיי שסתום מ'ס 2 אינו תקין ואין אפשרות לבצע את בדיקה מ'ס 3.

היה שימוש בצינור מעקף בבדיקה מ'ס 1
השאר את צינור המעקף מחובר בין ברזי בדיקה 1-4.
השאר את הברזים 1-4 פתוחים.
פתח את ברז הלחץ הנמוך במכשיר [אמצעי]+ ברז מעקף במכשיר [ימני] ואפשר למחט המכשיר להצביע על הקריאה הגבוהה ביותר, ולאחר מכן סגור את ברז הלחץ הנמוך במכשיר [אמצעי] ואת ברז המעקף במכשיר [הימני].
באם הלחץ ההפרשי מתייצב מעל נקודת הפתיחה של שסתום הפריקה אזיי שסתום אל חוזר מ'ס 2 תקין, ואנו עוברים לבדיקה מ'ס 3, באם הלחץ ההפרשי נופל לנקודת הפתיחה של השסתום הפריקה, אזיי שסתום אל חוזר מ'ס 2 אינו תקין. אין אפשרות לעבור לבדיקה מ'ס 3.

מז"ח - בדיקה מ'ס 3.
מטרת הבדיקה: האם נפילת הלחץ אחרי שסתום אל חוזר מ'ס 1, במצב סטטי [ללא זרימה] הוא לפחות 20.5kpa [3psi] גבוה יותר מנקודת הפתיחה של שסתום הפריקה.

לא היה שימוש בצינור מעקף בבדיקה מ'ס 1+2.
 1. סגור את ברזי הלחץ הגבוה והמעקף, סגור את ברז הבדיקה מ'ס 4, ונתק את צינור המכשיר מהמז"ח.
 2. פתח את ברז הלחץ הנמוך [אמצעי] וברז המעקף [הימני] ואפשר למחט במכשיר להגיע לקריאה הגבוהה ביותר בסקאלה, ולאחר מכן סגור את הברזים הנ"ל במכשיר.
 3. הקריאה[המחט] יורדת, ולאחר שהיא מתייצבת, זו למעשה הקריאה של נפילת הלחץ אחרי שסתום אל חוזר מ'ס 1
היה שימוש בצינור מעקף בבדיקה מ'ס 1+2.
בצע את סעיף 2+3 מהתאור של הבדיקה הקודמת.

מז"ח - סיום
סגור את כל ברזי הבדיקה, פתח את מגוף ראשי מ'ס 2, נתק את ערכת הבדיקה ונקז אותה ממים.
תרגם וערך יואב אהרונוביץ.

 


 
כותרת תחתונה
לייבסיטי - בניית אתרים