יואב - בודק מונע זרימה חוזרת מוסמך

 

 מושגים והגדרות

 - מעלה: מבוא המים [לפני המז"ח]

 - מורד: יציאת המים [אחרי המז"ח]

 - לחץ אטמוספרי: בגובה פני הים בטמפרטורה של 24* הלחץ האטמוספרי שווה ל1-ק"ג לכל סמ"ר=1אטמוספירה=1בר=100000פסקל=10מטר גובה עמוד מים=14.7psi

 - שסתום=ברז=שיבר=מגוף. אביזר הפותח או סוגר מעבר לנוזלים

 - צינור מים: גליל מאורך וחלול המשמש להעברת נוזלים, מיוצר מחומרים שונים [פלדה, פוליאתילן, פיויסי ועוד]

 - גישות=ואקום=סיפון. כאשר לחץ המים ברשת ההספקה נופל מתחת הלחץ האטמוספרי [ללחץ שלילי] וגורם ליניקת המים מנקודת הצרכן חזרה אל רשת ההספקה [רשת המים העירונית כדוגמא] דוגמא למצב הנ"ל: בתיקון  קווי מים ראשיים יש צורך לנקז את המים לצורך התיקון, כשהצרכן ממוקם טופוגרפית גבוה יותר מהקווים הנ"ל תופעה זו תתרחש בסבירות גבוהה.

 - מרווח אוויר: הפרדה פיזית בין קצה צינור הספקת המים לבין מפלס המים המירביבמיכל/בריכה/מאגר מים.

 - שובר ואקום טעון קפיץ [pressure vacoom breaker]: אביזר המורכב משסתום חד כיווני טעון קפיץ, ומשסתום אוויר טעון קפיץ. כאשר לחץ המים במעלה יורד מתחת לערך מוגדר מראש, נסגר השסתום החד כיווני  ומונע זרימה חוזרת, ובמקביל יפתח שסתום האוויר ויכניס אוויר לתוך המערכת על מנת לשבור את הואקום שנוצר במורד.

 - חיבור כילאיים [cross connection]: חיבור בין רשת המים הראויים לשתיה לבין חיבורי רשת מים שאינם ראויים לשתיה אם במודע, או בחוסר ידיעה.

 - מתקין/בודק מוסמך: אישור הניתן לאדם בלבד [לא לאירגון או חברה] אשר עבר בהצלחה השתלמות מוכרת בנושא מניעה לזרימה חוזרת, והוסמך ע"י משרד הבריאות להתקין אביזרים למנעת זרימה חוזרת, ולבדוק אותם    וכל זאת בכפיפות להגדרות והדרישות המעוגנות בתקנות לבריאות העם.

 - שסתום חד כיווני כפול [חכ"כ] double check valve.: אביזר למניעת זרימה חוזרת המורכב משני אל חוזרים טעוני קפיץ, הצמודים זה לזה פיזית, ואינם תלויים זה בזה במהלך עבודתם. כאשר אחד מהאל חוזרים      מתקלקל השני אמור לספק את ההגנה הנדרשת. אין חיווי לתקלה.

 - מונע זרימה חוזרת עם איזור לחץ מופחת [מז"ח אל"ם] r.p.z.b.p.: אביזר למניעת זרימה חוזרת, מורכב משני שסתומים אל חוזרים טעוני קפיץ, בין השסתומים קיים מרווח פיזי חלול ואטום הנקרא "איזור לחץ מופחת"  שלידו או מתחתיו מחובר שסתום הפריקה. שסתום זה נפתח ברגע שהיחס בלחצי המים משתנה בין המעלה לבין "איזור הלחץ המופחת" [היחס מוגדר ונקבע מראש] יש חיווי לתקלה [טפטוף מים או יותר מכך באופן רציף] דרך  השסתום הפורק.
          
  ספרינקלרים  מתזי מים המשמשים לכיבוי אש ,

  הידרנטים.   ברזי כיבוי אש ראשיים בדרך כלל בגודל "2, "3.
         
  מד לחץ הפרשי. מד לחץ הבודק לחץ בשתי נקודות ואנו מקבלים את תוצאת הפרש המדידה [המבטא את נפילת הלחץ ]

 תא ביניים .       ממוקם בתוך המז"ח אל"מ בין שסתום האל חוזר הראשון לבין שסתום האל חוזר השני. אל התא הביניים מקושר שסתום הפריקה.

 נקודת פתיחה   זהו הרגע שבו שסתום הפריקה במז"ח אל"מ מתחיל להפתח, ומתחיל טפטוף מים, נקודת פתיחה מירבית למז"ח היא 1.4מטר, ערך מתחת לנקודה זו פוסל את המז"ח.

 שסתום פריקה  שסתום המותקן על גבי מז"ח אל"מ ותפקידו להיות פתוח,ולרוקן את המים מחוץ לצנרת המים במצב של זרימה חוזרת,ובתנאי של אי תקינות של מי מהאל חוזרים של המז"ח.
                        או חוסר לחץ או גישות במעלה ,יגרמו לשסתום הפריקה להיות פתוח ולרוקן את תא הביניים [בתנאי שאל חוזר מס' 2 תקין]
 
מרווח תגובה.    ראה כתבה 

 מכשיר בדיקה.   כל מתקין ובודק מז"חים חייב במכשיר בדיקה על מנת לבדוק את המז"ח לפי כללים והנחיות של משרד הבריאות
 
                        

 
         
          


הנכם מוזמנים להציע הגדרות נוספות הקשורות לנושא, הם ישולבו בכתבה. או לשאול על מונחים המעניינים אותכם.

 


 
כותרת תחתונה
לייבסיטי - בניית אתרים